Krabbenspinnen (Thomisidae)

Grüne Krabbenspinne (Diaea dorsata)
Grüne Krabbenspinne (Diaea dorsata)


Sumpfkrabbenspinne (Xysticus ulmi)
Sumpfkrabbenspinne (Xysticus ulmi)Thomisus onustus
Thomisus onustus


Südliche Glanz-Krabbenspinne (Synema globosum)
Südliche Glanz-Krabbenspinne (Synema globosum)

Veränderliche Krabbenspinne (Misumena vatia)
Veränderliche Krabbenspinne (Misumena vatia)
Heriaeus hirtus
Heriaeus hirtus